ÇİMENTO SINIFI GİLSONİT

Category:

Description

Katı bir hidrokarbon olan gilsonit, Ağustos 1957’de bir çimento katkısı olarak petrol endüstrisine sunulduğundan bu yana kullanılan ve çok sayıda işlemde yararlanılan bir materyaldir. Bu operasyonlar sondaj kuyusu açılmasında çok kritik bir aşama olan birincil çimentolamayı içermektedir. Tüm aşamalarda yüzey, ara ve üretim borusunun kayıp sirkülasyon bölgelerinin yanı sıra, yetersiz doldurulan bölümlere yeniden çimento enjeksiyonu ve sondaj sıvısı sirkülasyonunu yeniden sağlamak için çatlakları tıkama gibi çeşitli işlemler için kullanılır.

Öncelikle düşük yoğunluklu dolaşım kaybının bir kombinasyonu olarak tasarlanan gilsonit, sondajı zorlaştırıcı jeolojik oluşumların bulunduğu alanlarda ve diğer dolaşım kaybı bölgelerinde mükemmel sonuçlar vermiştir. Saha sonuçları genellikle, diğer bulamaç türleri ile sadece % 50-60 oranında doldurmanın mümkün olduğu alanlarda gilsonit kullanılarak % 80-90 oranında doldurmanın elde edilebileceğini göstermektedir.

Gilsonitin Benzersiz Özellikleri

Partikül boyutu dağılımı

Düşük kimyasal inertlik

Sızdırmazlık

Aşındırıcı sıvılara direnç

Hafif özgül ağırlık

Düşük su gereksinimi sayesinde, olağanüstü köprüleme özellikleri içeren bir karışım elde edilmesi

Düşük bulamaç ağırlığı

Diğer bulamaç katkı maddeleri ile uyumluluk ve aynı ağırlıktaki diğer bulamaçlarla karşılaştırıldığında nispeten yüksek basınç dayanımı.

Özellikleri

Çimento sınıfı gilsonit, hafif özgül ağırlığa sahiptir, gözeneksiz ve geçirimsizdir. Gilsonitin çimento bulamaçlarına eklenmesi, büyük miktarda su ilavesi gerektirmeden bulamaç ağırlığını azaltır. Sonuç olarak, üstün hafif bulamaç, özellikle zayıf oluşumların çimentolanması ve kayıp sirkülasyonun kontrol edilmesi için uygun olan iyi bir sıkıştırma kabiliyetine sahiptir.

Petrol üreten endüstrinin sürekli büyümesi nedeniyle, dolaşım kaybını kontrol özelliklerine sahip düşük yoğunluklu bir çimentolama bulamacının gerekliliği, gilsonite daha fazla talep yaratıyor.

Onarıcı çimentolama işlemlerini azaltma ihtiyacı ve kuyu açılırken karşılaşılan farklı formasyon türleri nedeniyle özellikle birincil çimentolamada gilsonite gerek duyuluyor.

Bu problemli jeolojik formasyonlar, gözenekli veya kavernöz formasyonlardan çok zayıf formasyonlara kadar çeşitlilik gösterir. Bu, hidrostatik başlığın desteklenmesini olanaksız kılarken, sondaj kuyusu takviyesini gerekli kılar. Bu jeolojik formasyon türleri genellikle hidrostatik yükleme altında parçalanacak veya kırılacak, kısmen veya tamamen akış kaybına yol açacaktır.

Petrol Kuyusunun Çimentolanması

Gilsonitle karıştırılan çimento, terk edilmiş bir boru hattını tıkamak veya bir maden şaftını, tüneli veya kuyuları tekrar doldurmak için uygundur. Portland çimentosu veya Portland çimentosundan seçilen en az iki bileşenden oluşan bir karışım, çimento karışımından formüle edilmiş bir çimentolama bulamacı, 1500 kg / m3’e eşit veya daha az yoğunluğa sahip olabilir ve iyi bir basınç direnci sergiler.

Çimento bileşiminin formülasyonunda, kullanılan çimento hacminin yaklaşık ½ ila 10 katına kadar değişen bir miktarda gilsonit kullanılması tercih edilir. Gilsonit miktarı hacimce, istenen belirli sonuca bağlı olarak değişir.

Maksimum gücün önemli olduğu yerlerde daha düşük oran kullanılır. Gilsonitin partikül boyutu ve dağılımı, herhangi bir karışım oranı için çimentonun mukavemetini ve gözeneklilik-geçirgenlik özelliklerini belirler.

Maksimum güç gereken durumlarda, en hafif ağırlığa ve en düşük gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip kaba bir gilsonit tercih edilir. Gücün daha az önemi varsa eksi 50 elek veya daha ince kütleli gilsonit kullanılabilir.

Çimento Bulamacı

Çalışma alanında farklı koşullar genellikle çeşitli partikül boyutu ve partikül boyutu dağılımı kombinasyonlarını gerektirir. Ayrıca karışım, karıştırma noktasından çimentonun yerleştirileceği son noktaya kadar sistemden pompalanabilir olmalıdır.

Mevcut gilsonit miktarına bağlı olarak bir miktar petrol solventi ıslak / kuru karışıma eklendiğinde, gilsonit parçacıklarının yüzeyini ıslatarak bunların kılıfla ve sondaj deliğinde bulunan jeolojik formasyonlarla güçlü bir bağ oluşturmasına neden olabilir. Böylelikle korozyonu önler ve çimentonun donarken normal olarak büzülmesi nedeniyle gövde ve/veya sondaj deliği duvarından çekilmesini en aza indirir. 

Solvent, doğrudan karışıma eklenmek yerine, gilsonit-çimento bulamacından önce kılıf içinden geçirilip sonra çimentolanacak bölgeye pompalanabilir.

Scroll to Top